Met de hulp van deze website kunnen huisartsen en patiënten samen nagaan of de patiënt best een geneesmiddel van de ‘statines’ groep neemt (of niet). Statines kunnen de cholesterol helpen verlagen en kunnen dus het risico op een infarct of beroerte verkleinen.

De website bevat een test die de arts kan gebruiken tijdens de consultatie met de patiënt.

De test berekent het cardiovasculaire risico voor de patiënt. Vervolgens vergelijkt de test het risico op overlijden door een infarct of beroerte in de komende 10 jaar met en zonder statines.

De resultaten kunnen worden afgedrukt en aan de patiënt worden meegegeven, zodat hij/zij nadien in alle rust een beslissing kan nemen.

Het document kan ook gedownload en toegevoegd worden aan het medisch dossier van de patiënt.

START DE TEST

Het cardiovasculaire risico wordt berekend op basis van de Systematic Coronary Risk Evaluation SCORE (Europees of Belgisch naar keuze). Daarom kan dit risico niet worden berekend voor patiënten ouder dan 65 jaar (SCORE niet gevalideerd na deze leeftijd).

De test mag niet gebruikt worden bij personen met een voorgeschiedenis van cardiovasculaire problemen of met diabetes, nierinsufficiëncie of familiale hypercholesterolemie. Ze moeten beschouwd worden als personen met een verhoogd risico en moeten een gepaste opvolging krijgen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer details AanvaardenWeigeren